mi05Blížiace sa sviatky Vianoc vzbudzujú kúzelnú atmosféru, ktorú možno cítiť aj u nás v DORKE. Čaro tohto obdobia sa dotýka najmä našich detí, s ktorými sme si spoločne vyrobili adventný kalendár.

Ten v sebe ukrýva mnoho sladkých dobrôt, ktoré si zaslúžia konaním dobra. Odmeňovaní sú každý piatok keď po zaznení zvončeka za dobré skutky si každé dieťa príde po sladkú odmenu.

Toto obdobie je spojené tiež so sviatkom sv. Mikuláša, ktorý nás navštívil 6. decembra a to hneď 2 krát. Hneď v popoludní nás obdaroval svojimi sladkosťami Mikuláš z McDonald-u a v podvečer tohto sviatku nás poctil svojou návštevou Mikuláš z OZ Podaj ďalej. K vytvoreniu vianočnej atmosféry neodmysliteľne patrí tiež zdobenie stromčeka, ku ktorému prispeli aj tí najmenší.

Prípravy vrcholia a my sa môžeme tešiť na Narodenie Ježiška v jasličkách.


mi01 mi02 mi03 mi05