21.12.2009 – kosice.sk
Primátor mesta Košice František Knapík sa v piatok 18. decembra zúčastnil slávnostného otvorenia Centra Dorka pre obnovu rodiny na Hemerkovej ulici na sídlisku KVP. Ide o bývalé školské priestory, ktoré mesto Košice poskytlo do dlhodobého prenájmu tomuto zariadeniu pre deti a rodiny v ohrození. Centrum nedávno dokončilo ich rekonštrukciu.

„Som rád, že aj mesto Košice mohlo pomôcť a poskytnutím priestorov sme prispeli k vytvoreniu podmienok pre pôsobenie centra Dorka. Jeho služby pre deti a rodiny v ohrození a aktivity pre obnovu rodiny považujem za potrebné a oceňujem ich,“ uviedol primátor František Knapík.

Spoločný projekt Nadácie DeDo a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorého realizácia sa začala ešte v máji 2006, podporilo viac ako 300 spoločností finančným alebo materiálnym darom či odbornou službou a smerovali do neho výťažky viacerých verejných zbierok. Celková investícia do prenajatej mestskej budovy presiahla 1 milión eur.

Prvú časť centra Dorka uviedli do prevádzky v novembri 2007. Odvtedy poskytlo toto zariadenie zázemie a odbornú pomoc 22 mnohopočetným rodinám v zložitej životnej situácii, 37 mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a 49 detí bolo prijatých do krízového strediska pre ohrozujúci stav v ich vlastnej rodine.

Publikoval: Mgr. Jaroslav Vrábeľ

Zdroj: http://www.kosice.sk/article.asp?id=6754