filipko2Vo februári 2019 sme v našom zariadení DORKA v Košiciach odštartovali detský protidrogový vzdelávací program „Filipkovi kamaráti zdravia“, ktorý originálnym spôsobom, cez zážitkové učenie ponúka primárnu prevenciu, ktorej cieľom je odradiť deti a čo najviac oddialiť prvý kontakt s legálnymi či nelegálnymi drogami. Venuje sa zdravému životnému štýlu a látkovým závislostiam.

Deti počas stretnutí spoznávajú príbeh Filipka a jeho dobrodružstvá na ceste za zdravím. Celé stretnutie je deťom sprostredkované hravou formou. Preventívny program je v súlade s ISCED O a ISCED 1, nakoľko podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu hrou, rozvíja osobnosť dieťaťa v rôznych oblastiach a učí detí chrániť svoje zdravie využitím zdravej výživy. Na úvodnom stretnutí, deti spolu s „Filipkom“ navštívili ostrov zdravia, kde sa naučili základné pojmy, ako napr. „Čo je to zdravie a choroba?“, „Aké sú zdravé a nezdravé potraviny?“ a pod.

Tento program je u nás určený predovšetkým deťom predškolského veku a 1. stupňa ZŠ.

Mgr. Ivana Takáčová
Mgr. Alexandra Molčányiová

filipko1 filipko3 filipko4 filipko5