otr1Medzi zraniteľné a vysoko rizikové skupiny ľudí a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi patria najmä mladí dospelí, ktorí vyrastali v detských domovoch. Dôvodom môže byť ich následný pocit osamelosti a tým spojená ľahká ovplyvniteľnosť inými ľuďmi. Ďalším dôvodom môže byť problém zamestnať sa, nízke vzdelanie, nízka šanca pre uplatnenie sa na trhu práce, neznalosť práv, jazyková bariéra a nízka úroveň informovanosti o zneužívaní ľudí v tejto oblasti.

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli v rámci preventívnych opatrení poskytnúť našim mladým dospelým dôležité informácie o obchodovaní s ľuďmi, aby poznali viaceré riziká, spojené s nútenou prácou a vedeli ohrozenie vo svojom okolí včas rozoznať. Zároveň sme ich pozornosť upriamili aj na bezplatnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorú môžu kontaktovať na čísle 0800 800 818.

Klientov sme oboznámili s javom, že obete obchodovania s ľuďmi bývajú vykorisťované za rôznym účelom. Môže ísť o nútenú prácu v továrni, či na farme, alebo nútenú prácu v domácnosti, nútenú prostitúciu, žobranie, alebo nútenú kriminalitu, donútenie k nelegálnemu sobášu, či odstránenie a následný predaj orgánov. Obchodované osoby žijú v neľudských podmienkach, mnohokrát sú väznené, vydierané, alebo týrané, pracujú zadarmo, alebo za minimálnu mzdu.

Informácie sme im sprostredkovali aj formou DVD nosičov: „Novodobí otroci“ a „0800 800 818“.

sociálni pracovníci
Centrum DORKA Zvolen