oslV sobotu, 11. 10. 2014, sa v našom zariadení uskutočnila preventívna prednáška na tému Obchod s bielym mäsom. Prednáška bola určená predovšetkým mladým dospelým v rámci kariérneho poradenstva. Čoraz častejšie mladí ľudia vyhľadávajú prácu v zahraničí a mnohí sa stanú obeťami takéhoto obchodu.

Prednáška zahŕňala základnú charakteristiku tohto typu obchodu, jeho formy a praktiky. Na základe jednotlivých prípadov bolo poukázané ako jednoducho sa ktokoľvek môže stať obeťou a preto treba byť vždy opatrný. Táto prednáška poukázala preventívne postupy, ktoré je potrebné dodržať, skontrolovať a ako konať, ak sa niekto rozhodne pracovať v zahraničí, aby sa nestal obeťou obchodovania s ľuďmi.

Na záver prednášky si klienti mohli pozrieť dokumentárny film 0800 800 818, ktorý opisuje skutočné prípady slovenských občanov, ktorý sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

 

Celú prednášku viedla Mgr. Andrea Bezáková so Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa tejto téme venuje už niekoľko rokov.

osl2

Mgr. Barbora Zemčáková