po00Rozšírenie kapacít Centra pre obnovu rodiny DORKA v Prešove prinesie ďalšie štyri desiatky miest pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Všetko najlepšie mu pri otvorení zaželal spolu s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou prezident SR Andrej Kiska i ďalšie významné osobnosti.

Budova bývalej škôlky na Lomnickej ulici v Prešove sa už dlhšie spája s poskytovaním núdzového bývania, náhradného domova pre rodiny či osamelé mamičky s deťmi. Po prvotnej investícii cca 300 000 eur našlo v týchto priestoroch pomoc cca 40 klientov. Dnes sa však brány pomoci rozširujú o ďalšiu kapacitu 40 miest pre rodiny a osamelých rodičov s deťmi, vrátane budúceho krízového strediska či samostatnej skupiny detského domova.

Rozšírenie centra o ďalšie dva pavilóny prinesie aj priestory pre komunitnú prácu a vzdelávanie klientov, kaplnku aj pre verejnosť, rovnako aj dostatočné priestory pre ambulantnú prácu s klientom, ktorý ešte netrpí stratou strechy nad hlavou, ale preventívne mu môžeme pomáhať, aby neprepadol hlbšie cez sociálnu sieť,“ uviedol Radoslav Dráb manažér pre zriadenie krízových centier pre rodinu a deti. Podľa jeho slov tak centrum nebude poskytovať služby iba tým, ktorí v ňom už bývajú, ale mnohým rodinám a deťom v ohrození formou preventívnych programov a poradenstva. „Ďalšiu budúcnosť centra vidíme aj vo vzniku sociálneho podniku – cestovinárne priamo v budove centra, ktorá umožní ženám, matkám, znevýhodneným na trhu práce pracovať aj popri starostlivosti o svoje deti v neľahkých životných situáciách,“ zdôraznil R. Dráb.

Rekonštrukcia interiéru stála 200 000 eur priamych finančných prostriedkov a ďalších 80 000 eur v podobe služieb a darovaného stavebného materiálu rôzneho druhu. Prešovská Dorka, jediné centrum svojho druhu v celom Prešovskom kraji tak v svojich rozšírených priestoroch pomôže najzraniteľnejším klientom, ktorí sa ocitli v nepriazni osudu.

Slávnostného otvorenia spojeného s požehnaním priestorov sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, metropolita, primátorka Prešova Andrea Turčanová a ďalší významní partneri tohto projektu, najmä pán Thomas Hejcman, generálny riaditeľ spoločnosti VSE Holding a.s.

Zdroj: https://www.dobrakrajina.sk/en/clanok/presovska-dorka-otvorila-svoje-dalsie-brany-pomoci


po01 po02 po03 po04