DORKA, n. o.,
so sídlom na Lomnickej 30, 080 05  Prešov,

hľadá 3 uchádzačov o zamestnanie
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

 

Požiadavky na uchádzačov o dobrovoľnícku službu:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • uprednostníme uchádzača o zamestnanie s VŠ v odbore sociálna práca.

Náplň práce:

  • poskytovanie pomoci osobám, nachádzajúcim sa v krízových životných situáciách,
  • zabezpečovanie zmysluplného využitia voľného času podľa potrieb a záujmov detí s ohľadom na ich vek a vývin.

DORKA, n. o., je nezisková organizácia, ktorá má sieť zariadení poskytujúcich sociálne služby. Prešovská pobočka prevádzkuje útulok pre rodiny a matky s deťmi a komunitné centrum.

 

Kontaktné údaje:
Adresa: DORKA, n. o., Lomnická 30, 080 05  Prešov
Riaditeľka centra: Ing. Jolana Šuleková, tel.: 055/ 37 000 20
Vedúci prešovskej pobočky: Mgr. Ľuboš Repický, tel.: 051/ 77 546 04
E-mail: riaditelka@centrumdorka.sk, presov@centrumdorka.sk