gymsrob1Aj tento rok k nám zavítali študenti z Gymnázia na Šrobárovej ul. v Košiciach, no tentoraz to boli študenti z 3. ročníka. Pripravili si pre nás krátky hudobný program, ktorý sa deťom páčil.

Cieľom stretnutia bolo deti hlavne zabaviť a to sa im podarilo. Deti sa s nimi vyšantili a vybláznili do radosti a smiechu. No boli aj takí, ktorí chceli deťom čo to zo seba odovzdať napr. pri vážnej šachovej hre, ale aj iných hrách a aktivitách.

Pani učiteľke PhDr. Kataríne Kobulskej sa touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať za ich návštevu a obdarovanie vo forme trvanlivých potravín, ktoré spolu so študentmi priniesli. Zároveň im chceme v mene celého kolektívu zamestnancov a klientov popriať veselé a požehnané Vianočné sviatky a študentom veľa úspechov do nového roka 2016.

Ďakujeme! 🙂

Mgr. Renáta Dunová


gymsrob2 gymsrob3