07.05.2009 – cassovia.sk
Na charitatívnom podujatí VSE City Run vybehali účastníci pre krízové centrum Dorka 5 637 eur. Cieľom podujatia bolo podporiť netradičným spôsobom – behom na fitnespáse – krízové Centrum Dorka v Košiciach. Spoločnosť VSE, a.s., Košice za každý odbehnutý meter zaplatila päť eurocentov. Centrum podporil aj každý, kto sa podujal zabehnúť štvorkilometrový maratón a zakúpil si štartovné v hodnote jedného eura.

Do behu sa zapojilo 881 nadšencov, čo je oproti minulému roku dvojnásobok účastníkov, a na bežiacom páse zabehli spolu 88 820 metrov. Celkovo sa na centrum po prerátaní metrov na centy a prirátaní štartovného vyzbieralo teda 5 637 eur. Dorka ich použije na zorganizovanie letných akcií pre deti a technické vybavenie centra. Atmosféra podujatia gradovala počas dňa aj piesňami od finalistov súťaže Eurovision Song Contest, hudobnej skupiny Smola a Hrušky, kapely Los Massakeros a Trio Marcina Wyrostka.

Zdroj: http://www.cassovia.sk/news/15456