Prebiehajúce práceNadácia DeDo za podpory spoločnosti Úsmev ako dar realizuje stavebné práce na rekonštrukcii objektu bývalej materskej škôlky na prešovskom sídlisku Šváby. Prebiehajúce búracie práce budú ukončené do konca júna 2012. Prvú časť objektu hodlá Nadácia uviesť do prevádzky v marci 2013. Všetky stavebné práce prebiehajú pod odborným vedením oprávneného stavbyvedúceho a zmluvného stavbného dozoru v súlade s právoplatným stavebným povolením vydaným mestom Prešov.

Budova - súčasný stavPo dokončení rekonštrukcie celého objektu bude v tomto centre priestor pre prijatie 12 rodín alebo osamelých rodičov s deťmi v časti zariadenia núdzového bývania a ďalších 10 kombinovane postihnutých detí nájde útočisko v dennom stacionári pod názvom Svetielko. Rekonštrukciou objektu, úpravou priľahlého pozemku a vybudovaním nového bezpečného oplotenia naberie táto opustená budova ráz novej dominanty. Celá rekonštrukcia je realizovaná z materiálnych a finančných darov mnohých podnikateľských subjektov, súkromných osôb a farností.

V tomto zariadení nájde prácu 10 vysokoškolsky vzdelaných a skúsených sociálnych pracovníkov a psychológov. V zariadení budú pracovať v nepretržitej prevádzke.

Budova pohlady1Budova pohľady 2