20190330 NKR pozvankaUž túto sobotu 30. marca 2019 o 14:00 sa uskutoční ďalší ročník Najmilšieho koncertu roka v Košiciach, kde sa odprezentujú talentované deti a mládež z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín z východného Slovenska.

Umelecké vystúpenia budú pestrým výberom tancov, piesní, dramatickej tvorby i hry na hudobný nástroj z tvorby samotných detí či vychovávateľov. Srdečne pozývame všetkých nadšencov umeleckej tvorby, aby divácky podporili rôznorodosť umeleckého nadania detí a strávili s nimi príjemné sobotňajšie popoludnie. „Podujatie bude realizované s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. „