Pre prijatie do zariadenia núdzového bývania vo Zvolene si, prosím, stiahnite a vyplňte túto žiadosť:

Formulár žiadosti o prijatie do zariadenia núdzového bývania

 

Korešpondenčná adresa pre zasielanie žiadostí:

DORKA – Centrum pre obnovu rodiny
Bystrický rad č. 71
960 01 Zvolen

Email: zvolen@centrumdorka.sk