1511449316 320 8666acd 85852565296d64a59987fda3e75e86cbSpoločnosť Úsmev ako dar s cieľom zabrániť rozpadu rodín a smerovaniu detí do detských domovov buduje od roku 2006 na celom Slovensku sieť krízových centier. Tieto centrá dokážu v ktorejkoľvek dennej či nočnej hodine prijať ohrozenú rodinu s deťmi, ktorá stratila domov, do bezpečného prístrešia. V Bratislave nám však takéto centrum pomoci chýba, teraz ho môžeme spoločne postaviť!

Viac na https://www.startlab.sk/projekty/320-postavme-spolu-centrum-pre-obnovu-rodiny-v-bratislave/