poradňa zdravia 1V dňoch 9. a 16. októbra 2013 sa v našom zariadení uskutočnila poradenská iniciatíva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pod názvom „Poradňa zdravia“. Zamestnancom centra boli v rámci mobilnej zložky tejto poradne poskytnuté služby zamerané na predchádzanie chorobám a celkové posilnenie zdravia. Pracovníčky RÚVZ biochemickými vyšetreniami zistili každému záujemcovi hladinu rôznych druhov cholesterolu či glukózy. Okrem nich boli zisťované aj hodnoty krvného tlaku, tepovej frekvencie a ďalších dôležitých parametrov z hľadiska prevencie.

Záujemcovia z radov fajčiarov mohli využiť prístroj Smokerlyzer a zistiť koncentráciu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Všetci zúčastnení na záver obdržali výsledky vyšetrení a odborné rady ako sa zdravšie stravovať.

 

Ďakujeme Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach za poskytnutie možnosti využitia mobilnej poradne zdravia.

poradňa zdravia 2poradňa zdravia 3poradňa zdravia 4