Dorka Presov 221012 Prvá časť Krízového centra Dorka v Prešove poskytuje od apríla 2013 dočasný domov a pomoc matkám s deťmi a rodinám v neľahkej sociálnej situácii. Slávnostné otvorenie prvej časti centra sa, s požehnaním prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ, sa uskutočnilo dňa 25. marca 2013. Zariadenie núdzového bývania, ktoré je v nepretržitej prevádzke, umožňuje prijať 20 – 30 osamelých rodičov s deťmi a ďalších 10 kombinovane postihnutých detí nachádza útočisko v dennom stacionári pod názvom Svetielko, ktoré spravuje o.z. Viera-nádej-láska.

 Dorka Presov 221012 V súčasnosti pokračujeme v rekonštrukcii 2. etapy tohto centra, po ukončení ktorej vznikne miesto pre poskytnutie dočasného domova matkám s deťmi a rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej sociálnej situácii. Zariadenie núdzového bývania bude mať celkovú kapacitu 48 osôb a centrum akútnej pomoci 12 osôb.

„Rekonštrukciou objektu, úpravou priľahlého pozemku a vybudovaním nového bezpečného oplotenia a detského ihriska slúžiaceho aj pre obyvateľov sídliska, naberie táto opustená budova ráz nového zariadenia, ktoré v krajskom meste akým je Prešov, doteraz chýbala a ktorá dá životnú perspektívu mnohým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú,“ zvýraznil potrebu tohto centra na záver primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

Budova budúceho Centra Dorka v Prešove pred rekonštrukciouRekonštrukčné práce na Centre Dorka v PrešoveŠtúdia - stav po rekonštrukciiŠtúdia - stav po rekonštrukcii