poKaždé euro pravidelného darcu prinesie ďalšie euro na dokončenie Dorky v Prešove

Teplo pre náš domov – to je názov projektu, ktorý už takmer rok môžete podporovať prostredníctvom programu DobraKrajina.sk spravovaného Nadáciou Pontis. Je zameraný na dokončenie rekonštrukcie bývalej materskej školy na prešovskom sídlisku Šváby a jej premenu na Centrum na obnovu rodiny Dorka.

 Prvý pavilón objektu poskytuje útočisko rodinám v ohrození už tretí rok (spolu 30 detí a dospelých), postupne dokončujeme rekonštrukciu ďalších 2 pavilónov. Práve vďaka darcom prispievajúcim na tento projekt v minulom roku sme vybudovali ústredné kúrenie a zrekonštruovali strojovňu, takže dnes je teplo a teplá voda dostupná vo všetkých pavilónoch Dorky. Vo februári uvedieme do prevádzky kapacitu takmer 50 nových miest pre rodiny alebo osamelých rodičov v núdzi, čím bude prešovská Dorka schopná pomáhať celkovo takmer 80 ľuďom.

Zrealizované zámery, financované darcami prostredníctvom Dobrej krajiny a ďalšími sponzormi, však dali do poriadku iba interiér bývalej opustenej materskej školy. Jarné a letné mesiace roku 2016 sú pre nás výzvou na postupné zateplenie celého objektu, rekonštrukciu poškodenej fasády, dokončenie prístupových komunikácií ale hlavne na dobudovanie hracích plôch pre voľnočasové aktivity detí.

Práve tento zámer môžete finančne podporiť prostredníctvom programu Dobrá krajina a kampane Lepší život. Ak sa chcete stať naším pravidelným darcom, tak kliknite tu, vyberte si možnosť Chcem darovať mesačne, zvoľte sumu, ktorou chcete prispievať a vyberte si spôsob platby (karta/prevodný príkaz). Nadácia Pontis sa ako správca programu DobraKrajina.sk zaväzuje zdvojnásobiť každý pravidelný dar (1:1) prijatý na zbierkový účet Dobrej krajiny (SK27 0200 0000 0035 7513 1953), až do výšky 50 eur, ktorý darca poukáže na účastníkov Kampane Lepší život v období od 27. decembra 2015 do 30. decembra 2016 a to z fondu Partnera kampane, POISŤOVNE Slovenskej sporiteľne v celkovej výške 9 000 eur. Za pravidelný dar sa považuje každý dar, ktorý rovnaký darca daruje minimálne 3-krát počas troch za sebou idúcich kalendárnych mesiacov. Viac informácií o pravidlách Matchingovej kampane Lepší život nájdete tu.

V prípade vyčerpania fondu Partnera kampane (9 000 eur) prijaté dary na projekty účastníkov kampane už nebudú ďalej zdvojnásobované a kampaň bude uzatvorená – my však budeme nesmierne radi, keď nás budete podporovať, hoci aj malou sumou, dlhodobo. Pomôžete nám tak vytvoriť teplo domova rodinám, ktoré sú v ohrození či v núdzi.

Alena Vachnová