podpora talentovTalentované deti z našej pobočky dostali možnosť rozvíjať svoje nadanie pod vedením skúsených pedagógov zo SCVČ a SZUŠ „Quo Vadis“ vo Zvolene. Vďaka veľkorysosti p. riaditeľky Mgr. Miroslavy Lenďákovej môžu naši malí dorkáči navštevovať krúžky podľa vlastného výberu, počas celého školského roka, zdarma.

V mene detí a ich mamičiek veľmi pekne ĎAKUJEME!

Mgr. Jana Fajčíková