citajmeviac1Vďaka neziskovej organizácii Panta Rhei, n. o., v spolupráci s Panta Rhei, s. r. o., sme sa mohli zúčastniť projektu „Vďaka knihe“ – Čítajme viac, ktorý bol určený pre deti z krízových centier a zariadení núdzového bývania pre rodiny. Cieľom projektu bola podpora čitateľskej gramotnosti u detí a podpora ich pozitívneho vzťahu k čítaniu, pri ktorom si rozvíjajú fantáziu, predstavivosť, pozornosť a spoznávajú svoje emócie.

Každý z našich detských klientov dostal možnosť vybrať si podľa svojho záujmu vytúženú knihu, ktorá bola v sieti kníhkupectiev Panta Rhei zakúpená prostredníctvom darcovských príspevkov a zaslaná priamo do rúk našich dorkáčov. V mene detí a ich rodičov by sme sa chceli poďakovať všetkým darcom a najmä p. Jane Sýkorovej za sprostredkovanie tohto zaujímavého projektu, ktorému sa najviac potešili všetci detskí čitatelia.

Mgr. Jana Fajčíková

citajmeviac2 citajmeviac3 citajmeviac4 citajmeviac5 citajmeviac6 citajmeviac7