16. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2022 sa realizuje s myšlienkou „Teplo pre náš domov“.  Z benefičnej akcie Podeľme sa! už v minulosti vznikli diela, ktoré núdznym slúžia roky. Energetická chudoba a prudký nárast cien elektriny a plynu však spôsobujú, že tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky s myšlienkou „Teplo pre náš domov“, čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale už aj pre matky a rodiny z Ukrajiny. 

Riaditeľka siete centier Dorka Jolana Šuleková hovorí, ako rast ciest energií pocítili vo svojich siedmich zariadeniach, kde poskytujú pomoc a bývanie deťom, rodinám v ťažkých životných situáciách a mladým po odchode z centier pre deti a rodiny (býv. detské domovy). Pomôcť môžete aj Vy cez darovací portál: 

Ďakujeme!