Naša obrovská vďaka patrí kolektívu zamestnancov Obvodného oddelenia Policajného zboru Sliač,
ktorí už dlhodobejšie pomáhajú a podporujú pobočku zariadenia DORKA, n.o. vo Zvolene. Vo štvrtok 18.06.2020 nás veľmi milo prekvapila p. Brachnová so zbierkou stravných lístkov, ktoré pomôžu nezamestnaným prijímateľom nášho zariadenia preklenúť náročné obdobie. Veľmi pekne ďakujeme ♡

Mgr. Jana Fajčíková