futurum1 futurum2

Ďakujeme

Mgr. Zuzane Veress Burar,
zástupkyni riaditeľky

a študentom súkromného gymnázia Futurum

za odovzdaný finančný dar

179,00 EUR

pre potreby centra DORKA, n.o.