pd1V piatok, 26. 06. 2015, sme sa v našom centre DORKA, n. o., poďakovali našim dobrovoľníkom. Spoločne sme si pre nich pripravili krátky kultúrny program a potom malé pohostenie. Akciu otvorila naša p. riaditeľka Ing. Jolana Šuleková, ktorá vyjadrila našu veľkú vďaku dobrovoľníkom, za všetko čo pre naše deti robia a hmotne sme vyjadrili našu vďaku maličkosťou – nakresleným slniečkom.

 

V rámci kultúrneho programu sa predstavilo 5 čísel. Program otvorila Vaneska s piesňou – Mame; nasledovalo tanečné číslo – ľudovky – Tancuj, tancuj a Kukulienka. Program deti skrášlili aj rómskymi piesňami. Spoločne všetci sme si zaspievali náboženské ukazovačky, zapojili sme do toho aj dobrovoľníkov, aj mamičky. Páčilo sa to všetkým a deti boli veľmi povzbudené a potešené, keď s nimi tancovali a spievali aj ich mamky. A na záver sme to znova ukončili rómskou piesňou. Deti zožali obrovský potlesk po každom jednom vystúpení.

 

Po programe sme sa premiestnili do záhrady, kde sa všetci, dobrovoľníci ako aj deti, ponúkli výborným guľášom. Kto mal na čo chuť, tak sa ešte ponúkol; a už každý podľa seba sa len tak porozprával, či zahral, alebo sa pofotil s druhými.

 Mgr. Dominika Lazúrová

pd2 pd3 pd4