Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia , ktorá podporila projekt DORKA BAGS – taška s príbehom v rámci svojho grantového programu: Podpora krízových centier.

V rámci podpory z ich grantového programu sa nám podarilo realizovať rekonštrukciu priestorov v budove nášho centra v Prešove na prevádzku šijacej dielne , čo úzko súvisí s transformáciou projektu DORKA BAGS na sociálny podnik.

Tento projekt bol veľmi náročný , hlavne pre zložitú prípravu pred samotnou rekonštrukciou. Veľmi mu nepomohol ani príchod pandémie coronavirusu Covid 19, ale nakoniec sa nám podarilo aj vďaka zdrojom od Nadácie Volkswagen Slovakia rekonštrukciu zrealizovať. Menila sa dispozícia priestorov, robila sa nová elektroinštalácia, kládla sa nová podlaha, montovala sa nová sanita a mnoho iných prác.

Momentálne sme pred jej ukončením a tešíme sa, že v septembri do našej novej šijacej dielni budem môcť doniesť šijacie stroje a začať vyrábať prvé výrobky.

Preto sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať za pomoc a za odvahu a ochotu pri nás stať aj ťažkých časoch!