Ďakujeme mestu Košice za finančný dar na zriadenie wifi siete v našom zariadení a za zariadenie učebne pre online vyučovanie nábytkom. V neposlednom rade tiež ďakujeme mestu Košice za podporu nášho dobrovoľníckeho programu, ktorý sa nám podarilo udržať aj napriek obmedzeniam v čase pandémie! 

Vďaka pomoci od mesta Košice sa takmer 100 našich klientov, z toho 40 školákov môže online bezpečne vzdelávať v našom zariadení. Vnímame to ako veľmi dobrú investíciu do budúcnosti nielen týchto detí, ale aj nášho mesta!

V rámci hodnotenie celého roka 2020 sme nesmierne vďační mestu Košice, že stálo od začiatku pandémie pri nás a pomáhalo chrániť našich klientov pred nákazou. Je to dôkaz toho, že sa mesto Košice podáva občanom v zložitej situácii pomocnú ruku, za čo mu veľmi pekne ďakujeme!!!

Všetkým obyvateľom Košíc prajeme všetko dobré v roku 2021, hlavne veľa zdravia!!! Taktiež prajeme veľa úspechov a zdravia pánovi primátorovi Jaroslavovi Poláčekovi a jeho tímu na magistráte!

Mesto Košice