V čase vypuknutia pandémie Covid -19 sa zo dňa na deň zmenil život nielen všetkých Košičanov, ale aj našim prijímateľov sociálnych služieb.

V centre Dorka Košice poskytujeme starostlivosť a bývanie  osamelým matkám s deťmi, rodinám s deťmi a mladým dospelým, ktorým po ukončení ústavnej starostlivosti v detských domovoch pomáhame v integrácii do samostatného života. Mnohí naši klienti sa dostali do nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením infekcie koronavírusu. V centre Dorka boli prijaté rôzne opatrenia, ktorými sme sa snažili vplývať na odchody klientov, vytvárali sme im podmienky na zotrvanie v centre, poskytovali sociálne poradenstvo.

Vďaka poskytnutému  finančnému príspevku  od Mesta Košice sme mohli pre  našich prijímateľov sociálnych služieb zabezpečiť dostatok trvanlivých potravín, chladených výrobkov, dezinfekčných prostriedkov a hygienických prostriedkov. V spolupráci s ADOS sa uskutočnila kontrola zdravotného stavu klientov a súčasne sa vykonalo aj testovanie klientov rýchlo testami Rapid Test Cassette.

Do vstupného priestoru  centra Dorka, kde je najväčší pohyb ľudí sme zakúpili stojan s bezdotykovým dávkovačom na okamžitú dezinfekciu rúk a mobilný germicídny žiarič vhodný na miesta s veľkým pohybom osôb, ktorý ničí mikroorganizmy ako sú baktérie, plesne, kvasinky a vírusy

Všetky poskytnuté finančné prostriedky  boli použité na spomalenie a zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19

Ďakujeme veľmi pekne za všetkých naších klientov a zamestnancov Mestu Košice, vďaka ktorému sme pomohli chrániť nielen seba ale aj obyvateľov mesta Košice. Do bodky sa naplnilo heslo coronadoby: “ Spoločne to zvládneme!“