deziderkardosŽiak Daniel Kohani za Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove pre naše rodiny zorganizoval zbierku pomoci. Vyslovujeme veľké poďakovanie!