BohoslovciV pondelok 30. augusta 2010 sme sa rozlúčili s bohoslovcami Jurajom Moščákom a Martinom Miňom z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Táto dvojica u nás pôsobila od septembra 2009 do júna 2010 a vykonávala zároveň pastoračnú prax. Kňazské povolanie si svojou jedinečnosťou a náročnosťou od kandidátov  vyžaduje zrelé rozhodnutie, ku ktorému možno dospieť ľudskou, duchovnou, pastorálnou i intelektuálnou formáciou. Preto po 3. ročníku prerušia štúdium a počas tejto doby kandidáti pod vedením skúseného kňaza pomáhajú v pastoračnej službe, poznávajú problémy a ťažkosti ľudí i skúmajú zároveň svoje predpoklady pre kňazský život a službu.

Cieľ pastoračnej praxe možno zhrnúť:
•    duchovné vyzretie v podmienkach mimo seminára;
•    hľadanie hlbšieho motívu pre uvedomelé prijatie formačného procesu;
•    zážitok spoločenstva Cirkvi mimo seminára a realizácia povolania v ňom;
•    dosiahnutie kánonického veku kandidátov;
•    realizácia zodpovednosti konkrétneho cirkevného spoločenstve za kňazské povolanie.

bohoslovci2V Centre pre obnovu rodiny Dorka sa od roku 2007, teda od vzniku nášho zariadenia vystriedali 3 dvojice bohoslovcov. Najprv to boli Milan Kmec a Lukáš Vojčík, o ktorých sa dá povedať, že boli prví obyvatelia Dorky, keďže prví klienti prišli až mesiac po ich nástupe na pastoračnú prax. Boli hodení do vody a mali to spočiatku veľmi ťažké, ale zároveň aj veľmi zaujímavé, pretože stáli pri zrode niečoho úplne nového. Ich trišťvrťročný pobyt v našom zariadení, kde bývali v podstate nonstop pod jednou strechou s klientmi a prežívali s nimi ich starosti a radosti im dal nesmierne veľa. Odviedli veľmi kvalitnú prácu, zaviedli stretká s deťmi a vybudovali modlitebňu, dokonca niesli klientku prvorodičku do pôrodnice.

Po Lukášovi a Milanovi prišli Martin Kozej a Vladislav Marčák. Po skúsenosti s prvými bohoslovcami sme už vedeli, čo môžeme očakávať od ďalšej dvojice a aj oni vedeli, čo ich zhruba u nás čaká. Prebrali štafetu a pokračovali v biblických stretnutiach s deťmi a snažili sa priblížiť sa aj mladým dospelým, čo sa im aj celkom podarilo. Pripravili aj niekoľko prednášok pre mamičky, napríklad o exorcizme. Táto téma ich veľmi zaujala. Stali sa takými duchovnými radcami pre našich klientov a tí sa na nich radi obracali. Deti naučili opravovať defekt na bicykli, či brávali ich a mladých na omše či výlety.

Juraj a MartinPosledná dvojica Juraj Moščák a Martin Miňo sa do sŕdc našich klientov zapísali asi najviac. Nielen preto, že boli poslední, ale najmä svojim prístupom k ľuďom a najmä deťom v našom centre. Asi to bolo obojstranné, pretože ostali u nás dobrovoľne aj v lete, aj keď im už doba pastoračnej praxe uplynula. Juraj založil biblickú skupinku pre teenegerov, klub spoločenských hier, brával deti do telocvične a stal sa aj krstným otcom našej najmladšej klientky trojmesačnej Nely. Martin zase zaviedol každodennú modlitbu ruženca a filmové večeri pre deti a mladých dospelých. Ako ich veľkú obetu berieme ich rozhodnutie, že vianočné sviatky a Nový rok nestrávili doma so svojimi blízkymi, ale s našimi klientmi. Chystali pre mladých dospelých štedrovečerné menu a na Silvestra karneval pre všetkých. Chlapci pomáhali aj pri sv. liturgiách, brávali deti a mladých na púte či odpusty. Našli dokonca sponzora, ktorý zaplatil niekoľkým deťom v lete tábor. O tom, že ich ich klienti mali radi svedčí aj to, že im naše mamičky pripravili rozlúčku a upiekli tortu z vďaky za všetko, čo pre nich chlapci urobili.

O nesmiernom prínose seminaristov pre naše centrum sa nedá pochybovať. Možno sa občas stalo aj niečo, čo nenaplnilo predstavy niektorej z oboch strán, ale pozitíva výrazne prevyšujú všetky negatíva. Po odchádzajúcich bohoslovcoch našťastie nikdy nezostáva prázdne miesto, pretože prídu noví. Tentoraz budú až traja: Peter Babinčák, Lukáš Mitro a Dominik Rebjak. Na nových sa veľmi tešíme, na bývalých nezabúdame, pretože nás s nimi viaže veľké množstvo spomienok a silné puto priateľstva. Zároveň sa im chceme úprimne poďakovať za ich prácu v prospech našich klientov a prajeme im aby ich duchovná cesta bolo úspešne zakončená kňazskou vysviackou. Tým novým želáme, aby sa u nás cítili dobre, a aby sa naplnili ich očakávania od účinkovania u nás.

Za to, že k nám každoročne prichádzajú na pastoračnú prax bohoslovci chceme tiež vysloviť veľké poďakovanie košickéme eparchovi vladykovi Milanovi Chauturovi a predstaveným Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Autor: Mgr. Martin Cvik