oprisa01Vo zvolenskej pobočke zariadenia DORKA, n. o., sa v období od 01. 01. 2016 do 31. 08. 2016 realizoval projekt Opri sa o mňa, ktorého zámerom bola realizácia podpory a rozvíjania rodičovských zručností dospelých klientov, aby sa mohli stať pre svoje deti niekým, kto im rozumie a stojí pri nich a o koho sa môžu kedykoľvek oprieť.

Ciele projektu boli zamerané na podporu komunikácie a zlepšenie atmosféry v rodine, na prehĺbenie dôvery a pocitu bezpečia medzi členmi rodiny. Odborným garantom realizácie projektu bola Mgr. Ž. Nemcová, ktorá v zariadení DORKA, n. o., poskytuje klientom psychologické poradenstvo.

Projekt prebiehal formou spoločných stretnutí rodičov s p. psychologičkou, ktoré boli zamerané na sprostredkovanie vedomostí o vzťahovej väzbe a na realizáciu zážitkových hier, ktoré rodičom umožnili vcítiť sa do pocitov svojich detí.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

nds logo detivbezpeci logo


oprisa02 oprisa03 oprisa04