odpust3Vo štvrtok, 15.08.2019, sa podvečer v centre DORKA, n. o., v Košiciach konala odpustová slávnosť pri príležitosti 10. výročia posvätenia miestnej kaplnky. Svätú omšu za prítomnosti našich hostí, ako aj klientov slúžil duchovný otec Peter Gombita, s ktorým prišla aj hudobná skupina Kalich a ktorá vznikla v Oáze v Bernátovciach.

Svojim krásnym spevom a hudbou vytvorili v tento deň príjemné spoločenstvo. Po skončení sv. omše sme sa všetci stretli na slávnostnom agapé, kde sme pokračovali v oslave tohto krásneho dňa.

Mgr. Zuzana Bally, PhD.

odpust1 odpust2 odpust4 odpust5 odpust6