vysvedcenia00Posledný deň školského vyučovania je vždy niečím výnimočný. Zvyčajne sa nesie vo sviatočnej atmosfére, vonia letom a prichádzajúcimi prázdninami.

Sviatočne vyobliekaní školopovinní dorkáči zo Zvolena taktiež nedočkavo odrátavali zvyšný čas do posledného zvonenia. S neskrývaným úsmevom a s vysvedčeniami pod pazuchou sa rozpŕchli za svojimi najbližšími.

Za celoročnú snahu a úsilie sme sa rozhodli odmeniť každého z nich neodolateľnou točenou zmrzlinou.

Mgr. Jana Fajčíková

vysvedcenia01