Košice – Dňa 8.1.2010 košická pobočka Úsmev ako dar pripravila pre svojich dobrovoľníkov, interných a externých pracovníkov a vzácnych priateľov novoročnú kapustnicu. Aj tento rok sa akcia tešila hojnej účasti. Hosťom sa jednotlivo prihovorili riaditeľka košickej pobočky Úsmevu ako dar Katarína Birošová, fundraisor Radoslav Dráb a vzácny hosť Jozef Ondáš z Nadácie DeDo. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli obdivuhodnú a neoceniteľnú prácu zamestnancov a dobrovoľníkov pobočky, ktorí pôsobia aj v Centre DORKA pre obnovu rodiny.

DekretSúčasťou programu bolo oficiálne vymenúvanie dobrovoľníkov do funkcie archanjela, ako aj slávnostné ocenenie dobrovoľníkov v troch kategóriách. V kategórii Anjelský tím roku 2009 si ocenenie prišli prevziať „anjeli“, ktorí ako tím vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v detskom domove v Sečovciach. Kategória Anjel roka 2009 ma dvoch ocenených: Moniku Házyovú a Máriu Dobríkovú. Novou kategóriou je Mentor roka 2009, ktorý súvisí s projektom Môj mentor, realizovanom v Centre Dorka pre obnovu rodiny. Držiteľom diplomu tejto kategórie je dobrovoľníčka Adriana Vašašová. Všetkým oceneným ešte raz aj touto cestou gratulujeme a všetkým dobrovoľníkom vyslovujeme veľké ďakujem.
Spestrením večera bol kúzelník, či country spevák Chris Helton. Za príjemným oficiálnym programom nasledoval menej formálny zábavný program: karaoke show a diskotéka.

Do nového roku 2010 sme teda spolu vykročili dobre naladení, sýti a motivovaní!

Autor: Michaela Sabolová