Vizualizacia1Vďaka študentovi architektúry, obyvateľovi sídliska KVP a nášmu dobrovoľníkovi Michalovi Hovančákovi, ktorý navštevuje  České vysoké učení technické v Prahe poznajú naše centrum pre obnovu rodiny aj naši bratia v Českej republike. Michal sa vo svojej diplomovej práci venoval pôvodnej budove nášho zariadenia a upravil ju podľa najmodernejších trendov, s využitím tých najmodernejších materiálov. Po konzultáciách s nami, zakomponoval do svojej práce aj naše skúsenosti z vyše 3.ročnej prevádzky. Ako vidno z obrázkov Michal sa s našou budovou priadne „vyhral“ a spolu so susednou budovou škôlky z nej urobil krásny polyfunkčný objekt.

Ako sa hovorí, architekti sú tí, ktorí si niečo vysnívajú, nakreslia a potom je už na stavbároch, aby to postavili a investor zaplatil. Niekedy je ťažké nájsť kompromis medzi návrhom, stavebnými možnosťami a financiami. Ale povedzte, nebolo by sídlisko KVP krajšie, keby sa na ňom nachádzalo viac takýchto budov?

Detske ihrisko Oddychove atrium