Dorkáči do svetaDorkáči do sveta je nový program pre deti z centra Dorka v Košiciach, ktorý sa môže realizovať vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom projektu je ukázať deťom žijúcim v tomto centre, ktoré vyrastajú často v rodinách chudobných na podnety a v sociálnej izolácii, že existuje aj iný svet a nielen ten, v ktorom žijú ich rodičia. Hlavnou snahou je vytvoriť pre rodiny, ktoré v Dorke žijú podnetné prostredie, aby rodina mohla napredovať.

Mnohokrát však sú v zariadení rodiny a osamelé mamičky, ktoré by aj chceli zmeniť svoju situáciu, ale majú obmedzené možnosti z hľadiska svojej vlastnej mentálnej spôsobilosti a úrovne vzdelania. Preto projekt venuje zvýšenú pozornosť práve deťom z takýchto rodín a chce im ukázať , čo všetko im môže ponúknuť spoločnosť, keď sa budú snažiť. Pozitívnymi vzormi pre deti budú dobrovoľníci, bohoslovci na pastoračnej praxi v centre Dorka, samotní zamestnanci centra a to prostredníctvom športových aktivít (horolezectvo, plávanie), duchovných (biblické stretnutia ) a vzdelávacích (klub domácich úloh, farebný zábavník ). 18.júla 2011 projekt odštartujeme viacdňovým rozvojovým pobytom pod názvom „Deti letom svetom” v malebnom prostredí Nízkych Tatier. S úsmevom a správnou nohou vykročíme do sveta 🙂