Vo chvíľach narastajúcej neistoty a obáv zo šíriaceho sa Koronavírusu, oveľa intenzívnejšie
vnímame pomoc druhých.

O to viac, keď sa jedná o pomoc nezištnú. Chceli by sme preto vyjadriť
obrovskú vďačnosť p. Zuzke Sliackej, p. Vlaste Milanovej a  p. Terezke Kyseľovej, ktoré ušili a
nezištne podarovali klientom zvolenskej pobočky ochranné rúška na tvár. Veľmi pekne Vám
ďakujeme! Vašu pomoc si veľmi vážime.
Mgr. Jana Fajčíková