necakanydar01Dňa 18. 10. 2017, zhruba okolo deviatej hodiny, nás v prešovskej DORKE prekvapila návšteva žiakov prípravného a prvého ročníka zo Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša z Prešova pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Tieto deti spolu so svojimi rodičmi a taktiež za pomoci pani učiteliek v rámci projektu na danej škole si pre nás pripravili prekvapenie v podobe potravinovej pomoci pre naše mamičky s deťmi.

Z väčšej časti to boli potraviny s dlhodobou trvanlivosťou, ako napríklad múka, ryža, cestoviny rôzneho charakteru, ale boli to aj potraviny ako napríklad mlieko, cibuľa kapusta a pod. Pani učiteľky nám prezradili, že by takúto zbierku veľmi radi zase zorganizovali a aby dané produkty padli na dobrý úžitok.

Mgr. Tomáš Hudák


necakanydar02 necakanydar03