am dobr3Už po druhýkrát, sme mali možnosť v našom zariadení hostiť študentov z Františkánskej univerzity v Ohiu.

Títo študenti študujú jeden semester na Univerzite v Gamingu v Rakúsku. Keďže mali počas semestra 10 dňovú prestávku, rozhodli sa, že svoj voľný čas chcú venovať na dobrú vec a prišli nám pomôcť pri zveľaďovaní nášho zariadenia v Košiciach.

Doobeda sa venovali pomocným prácam ako maľovanie, práca v záhrade, triedenie vecí v sklade, ale aj pomoc pri opatrovaní a strážení detí. Poobede trávili čas s našimi mladými a deťmi pri rôznych voľnočasových aktivitách ako futbal, tanec, hry, spev alebo prechádzka po meste. Zaujímavý program si pripravili pre našich klientov v piatok, kedy im podávali tradičné americké raňajky.

Ako bolo zvykom aj predtým, každý večer si dobrovoľníci pripravili rozprávku, ktorú zahrali deťom a keďže bola po anglicky, na konci vždy deti hádali o akú rozprávku išlo. Po rozprávke šli s našimi bohoslovcami do kaplnky, kde sa s deťmi modlili ruženec. Mladí dospelí a deti, boli nadšení z prítomnosti našich zahraničných priateľov a vytvorili sa nádherné priateľské vzťahy. Veríme, že v ďalšom semestri budeme môcť u nás privítať aj ďalších študentov zo zahraničia.

Za pomoc, čas a obetu pre naše deti a mladých dospelých ďakujeme: Shannon, Abigail, Caleb, Joshua.

am dobr1 am dobr2

Mgr. Barbora Zemčáková