nasemesto01Za pomoci dobrovoľníkov zo spoločnosti Tatra banka, a. s., našich mamičiek a kolegov sa nám v piatok, 7. júna 2019, v Prešove vďaka podpore nadácie Pontis v rámci projektu Naše Mesto podarilo o kúsok viac priblížiť k naplneniu nášho cieľa, a to zveľadeniu pieskoviska, ktoré bude slúžiť pre naše deti v zariadení.

Zub času sa podpísal a doslova zakorenil veľmi, veľmi hlboko do zeme nášho pieskoviska, preto potrebujeme ešte trochu času, aby sme mohli zabezpečiť jeho úplné a bezpečné spustenie. Každopádne nám v tejto prvej a zároveň najťažšej fáze najviac pomohli dobrovoľníci, bez nich by sme sa totiž nemohli pustiť do ďalšej práce. Ďakujeme Vám!

V Košiciach sa dobrovoľnícke aktivity v rámci tohto projektu realizovali nasledujúci deň v sobotu 8. júna 2019. Dobrovoľníci zo spoločnosti U-Shin Slovakia s.r.o. v spolupráci s našimi mladými dospelými a kolegami pomohli najmä pri vypratávaní a reorganizácii povaly, zbere pokosenej trávy, úprave a vyčisteniu zadného dvora. V interiéri zariadenia sa nám podarilo vymaľovať i kontaktnú kanceláriu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich pomoc a podporu!

Mgr. Lenka Popjaková, PhD.

nasemesto02 nasemesto03 nasemesto04 nasemesto05 nasemesto06