nkr00V sobotu, 30. marca 2019 o 14:00, sa uskutočnil tradične ako každý rok ďalší ročník Najmilšieho koncertu roka v Košiciach. Prostredníctvom tanca, piesní, hudobných nástrojov, ako aj dramatickej tvorby sa na ňom odprezentovali talentované deti a mládež z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín z východného Slovenska.

Aj naše šikovné deti z DORKA, n. o., v Košiciach sa v krásnych priestoroch kultúrno-spoločenského centra na Jedlikovej 7 predstavili retro trancom českého muzikálu Rebelové, prostredníctvom ktorého sa diváci mohli preniesť do 60. rokov 20. storočia.
Koncert bol plný zaujímavých predstavení rôznorodého umeleckého nadania detí a mládeže a bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa!

Mgr. Ivana Takáčová
Mgr. Zuzana Šoltésová, PhD.

nkr01 nkr02 nkr03 nkr04