arteZVOLEN – Nadácia Tesco sa v Grantovom programe kolegov Kolegovia pre dobrú vec rozhodla finančne podporiť projekt neziskovej organizácie DORKA, n. o., ktorý nesie názov „Cesta k sebe“ a je určený pre osamelé matky s deťmi, ktoré našli svoju druhú šancu na bezpečný domov v zariadení DORKA, n. o. – centrum pre obnovu rodiny, so sídlom vo Zvolene, Bystrický rad 71.

Zámerom projektu je realizácia metódy arteterapie v našom zariadení, za účelom posilnenia sebahodnoty žien – mamičiek. Bremeno každodenných povinností, súvisiace s rolou živiteľky rodiny, často odoberá našim klientkám radosť zo života. Usilujeme sa preto o tvorivé stretávanie týchto žien s odbornými lektormi, ktorí v procese terapie pomáhajú ženám identifikovať nevyslovené a skryté emócie. Cez uvedomenie si svojich pocitov, môžu nájsť cestu k sebe, k svojej sile„, hovorí Mgr. Ivana Kolačkovská, vedúca zariadenia DORKA, n. o., vo Zvolene.

Jana Fajčíková