Nadácia Tatra banky bola medzi prvými, ktorá nám pomohla pri ochrane našich klientov pred nebezpečným vírusom. Vďaka ich finančnej podpore vo výške 2000 EUR sme mohli do celej našej siete Doriek v Košiciach, Prešove, Zvolene a Ružomberku kúpiť ochranné a dezinfekčné prostriedky a germicídny čistič vzduch do nášho najväčšieho zariadenia v Košiciach. Za ich nezištnú pomoc im touto cestou v mene všetkých našich klientov a zamestnancov vyslovujeme úprimné  poďakovanie a radosť z toho, že sme to spoločne zvádli !!!