nkr01S týmto príznačným názvom scénického pásma detí z nášho zariadenia v Košiciach sme sa dňa 03. 04. 2016 prezentovali na poslednom ročníku Najmilšieho koncertu roka. Pre nás to bol nielen najmilší, ale aj najzábavnejší, najroztancovanejší a najslnečnejší nedeľňajší deň.

 

 

Začali sme ho skoro ráno, kedy sme absolvovali generálku programu. Nasledovali hry, zábava a smiech v telocvični plnej „anjelov“– dobrovoľníkov, ktorí sa o nás starali. Pokračovali sme príjemným posedením v parku a chutným obedom. Čas vystúpenia sa neúprosne blížil. Tento rok sme ukázali aké tradičné talenty v nás tkvejú. Scénické pásmo vypovedalo o bohatstve i kráse nášho folklóru a našich tradícií. Veríme, že sme potešili oko i dušu mnohých prítomných, rodičov, zamestnancov, kamarátov DORKY, n. o.

Najväčšou odmenou bola pre nás silná spätná väzba zo strany organizátorov a úprimná spokojnosť zainteresovaných v príprave programu. Deťom patrí obdiv za výdrž a veľké ĎAKUJEM za krásne predvedený prednes i tanec, ktorým nás na chvíľu preniesli do čias, kedy ešte naše staré mamy boli deťmi. Veríme, že toto vystúpenie na spomínanom koncerte nebolo naším posledným. Už teraz sa tešíme na ďalší jeho ročník.

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.

 


 

nkr02 nkr03 nkr04