Mosty z chudoby

Mosty z chudoby
stratégie pre profesionálov a komunity

Kniha Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) je jedinečným a mocným nástrojom určeným nielen sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, či iným profesionálom pôsobiacim v sociálnej sfére. Na svoje si pri jej čítaní prídu všetci, čo nesú zodpovednosť za rozvoj spoločenstiev na všetkých úrovniach. Od komunitných lídrov cez samosprávu, odborníkov v rôznych firmách, či mimovládnych organizáciách, až po ministerstvá. Práve preto bude i vhodnou učebnou pomôckou pre študentov, ktorí sa v uvedených oblastiach a pozíciách môžu v budúcnosti profesijne realizovať.


Venujete sa profesionálne, študijne, či inak práci s ľuďmi žijúcimi v chudobe?

Potom by ste mali vedieť, že existuje spôsob, ako dospieť k vzájomnému partnerskému vzťahu prostredníctvom hlbšieho pochopenia silných a slabých stránok ľudí žijúcich v chudobe. Ak je tento predpoklad naplnený, vytvára sa  priestor pre úspech. Kniha Mosty z chudoby a mnohé iné diela napísané alebo inšpirované Ruby Paynovou a ďalšími odborníkmi z jej tímu v společnosti aha! Process, vychádzajú z početných výskumov a skúseností získaných rokmi práce s ľuďmi žijúcimi v chudobe. Jeden z ich úspešných programov Napredovanie…, budovanie zdrojov pre lepší život, je pripravovaný na aplikovanie v slovenských podmienkach.

Kniha je spracovaná formou, ktorá je pre čitatel veľmi prístupná. Obsahuje prípadové štúdie, detailné analýzy, praktické tabuľky a cvičenia ako aj specifické riešenia problémov, ktoré môže tak jednotlivec ako aj celá organizácia začať okamžite využívať v praxi a tým:
• pretransformovať svoje programy tak, aby sa zvýšila efektivita poskytovaných služieb;
• pomôcť manažérom nadobudnúť také spôsobilosti, ktoré im následne pomôžu usmerňovať zamestnancov;
• aktualizovať tréning zamestnancov, ktorí pracujú priamo s klientom ako sú pracovníci na miestach prvého kontaktu, sociálni pracovníci a manažéri;
• zlepšiť výsledky liečby tak v zdravotnej starostlivosti ako aj liečby zo závislostí;
• zvýšiť pravdepodobnosť prechodu jednotlivca z podpory do zamestnania.

Info o knihe:
Preklad z anglického originálu
Bridges out of Poverty, Strategies for professionals and communities, Ľudmila Hostová
Pre ©aha! Process, Inc. vydala Equilibria, s.r.o., Košice, 2010
Žáner, kategória: sociológia, vzdelávanie, sociálna práca
ISBN: 978-80-89284-53-5
Počet strán: 294, Mäkká väzba/Paperback
Cena: 15,- €/ks, 12,- €/5-19ks.
Pre kníhkupectvá a veľkosklady cena dohodou v závislosti od množstva a pod.
Objednávky a informácie: www.socreform.sk/kontakt.php alebo mostyzchudoby@gmail.com

Viac informácií postupne nájdete na www.socreform.sk