pz01Aj v našom centre DORKA, n. o., spoločne slávime sviatky a výnimkou nebol ani Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých.

Spolu s deťmi sme sa dňa 03. 11. 2015 vybrali uctiť si duše zosnulých a pomodliť sa za ne. Po krátkom príhovore duchovného otca Lukáša, ktorý poukázal na zmysel sviatku všetkých svätých, sme sa spoločne premiestnili na Myslavský cintorín, kde sme sa spoločne pomodlili desiatok ruženca a zapálili sviečky.

Mgr. Anna Ivančáková
Mgr. Dominika Lazúrová


pz02 pz03 pz04 pz05