ft01V sobotu 26. septembra 2015 sa naši mladí dospelí z domova na pol ceste zapojili organizačne do série futbalových turnajov, ktorých odkazom bolo odstránenie rasovej neznášanlivosti. S touto myšlienkou prišlo občianske združenie PAĽIKERAV (rómsky „ďakujem„) a 6. júna 2015 sa vo Varhaňovciach konal prvý turnaj spojený s ochutnávkou rómskej gastronómie. Druhý turnaj sa konal 11. júla 2015 v Letanovciach a jeho organizátorom bol občianske združenie Lačho pastiris (rómsky „dobrý pastier„). Naši mladí sa zúčastnili oboch týchto podujatí a chceli organizačne podporiť myšlienku týchto turnajov.

Pre našich hostí sme preto pripravili kotlíkový guľáš, zabezpečili halu a turnaj sa mohol začať. Okrem tímu mladých dospelých z DORKA, n. o., sa tohto podujatia zúčastnilo OZ Paľikerav, chlapci z detského domova z Uralskej v Košiciach a tím gréckokatolíckych kňazov. Svojou návštevou nás poctil aj vladyka Milan Chautur CSsR, biskup košickej gréckokatolíckej eparchie, ktorý sa pridal ku kňazskému tímu a zahral si s mladými. Vladyka Milan, známy svojim nadšením pre futbal a jeho aplikáciu vo výchove mladých, vyjadril svoje uznanie týmto mladým, prispel radou k hre a pozdvihol kultivovanosť a pozitívnu atmosféru turnaja.

Po ukončení hracej časti sme sa z haly presunuli do zariadenia DORKA, kde sme nad chutným guľášom zhodnotili celý turnaj. 1. miesto získali mladí z DeD Uralská, na 2. mieste skončil kňazský tím, 3. miesto patrí OZ Paľikerav a domáci tím skončil na 4. mieste.

Za pomoc a ústretovosť pri organizovaní tohto turnaja zvlášť ďakujeme p. PaedDr. Alexandrovi Suchanovi, riaditeľovi ZŠ Starozagorská 8, organizácii Fenestra a najmä všetkým mladým dospelým, ktorí sa aktívne zapojili.

ft02 ft03

Lukáš Mitro