tanec ba1V dňoch 07. 03. – 08. 03. 2015 sa konala tanečná súťaž „Pohyb bez bariér“, určená pre tanečné skupiny, ktoré na Majstrovstvách Slovenska nezískali vyššie ako 5. ocenenie – vrátane. Zvlášť kategóriu majú vytvorené deti / tanečníci zdravotne resp. inak znevýhodnené.

Splnením podmienok súťaže, zaslaním prihlášky a zvukovej nahrávky zaradili sa deti z DORKA, n. o., do dvoch tanečných kategórií. V kategórii detská veková skupina vystúpili deti ako tanečná skupina „Dorkáči“ s choreografiou „Mix dance“. V kategórii juniorská veková skupina vystúpilo naše duo „Kolibrix“ s choreografiou „Dáme tomu šťavu“.

Malý úspech a veľké povšimnutie sme zožali v obidvoch kategóriách. „Dorkáči“ získali mimoriadnu cenu poroty, ktorou jej členovia morálne podporili prirodzený talent detí, ich ochotu a srdečný prístup k tancu. S odporúčaním pravidelných tréningov a trpezlivosti porota vyjadrila vieru v ďalšie úspechy tejto malej tanečnej kreácie. Dou „Kolibrix“ obsadilo vo svojej kategórii piate miesto. Kamil Mašlár, ako jeden člen z dua, bol obzvlášť vyzdvihnutý a povzbudený do ďalšej práce.

S organizátormi súťaže sme nadviazali spoluprácu. Vyjadrili vzájomné nadšenie a radosť z akcie. Plánujeme v spolupráci pokračovať a prezentovať talent skupiny „Dorkáči“ a dua „Kolibrix“ aj naďalej a to nielen v tejto súťaži.

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.