Ďakujeme Mestu Košice, že v čase pandémie Covid 19 nezabudlo ani na najslabších a sociálne znevýhodnených občanov mesta.

V roku 2020 nám pri začiatku pandémie podalo pomocnú ruku a vďaka ich finančnej podpore sme mohli našim prijímateľom zabezpečiť potraviny a hlavne dezinfekciu, aby sme sa mohli úspešne chrániť. V čase uzavretia škôl sme nedokázali v potrebnej miere pre všetky školopovinné deti zabezpečiť online výučbu vzhľadom na obmedzené technologické zabezpečenie nášho zariadenia. Aj v tomto smere nám mesto finančne pomohlo a aj vďaka nemu sme mohli zriadiť wifi pripojenie v našej budove a deti sa tak vedia spojiť so svojimi učiteľmi a absolvovať školské vyučovanie online formou. Mesto nám tiež finančne pomohlo aj pri udržaní dobrovoľníckych aktivít. Vďaka grantu pre dobrovoľnícke aktivity sme zakúpili 2 stolové počítače s príslušenstvom , aby sa dobrovoľníci mohli s deťmi stretávať a doučovať ich cez komunikačne siete (skype, zoom a pod.)

V neposlednom rade chceme tiež vyzdvihnúť aj sociálny odbor Mesta Košice, ktorí nám na pravidelnej báze pomáha v tomto roku realizovať antigénne testovanie pre našich zamestnancov a prijímateľov. Je to veľmi veľká pomoc a aj vďaka tomu sa nám darí úspešne bojovať proti pandémii.

Sme vďační, že môžeme Mesto Košice považovať za partnera, ktorý sa o nás a o potreby našich prijímateľov sociálnych služieb zaujíma a pomáha im.

Mesto Košice