melodia01Vo zvolenskej pobočke zariadenia DORKA, n. o., sa v období od 01. 03. 2018 do 31. 08. 2018 realizuje projekt „Melódia v Tvojom srdci“, s finančnou podporou Nadácie pre deti Slovenska. Dôležitosť zámeru projektu vnímame v pozitívnom vplyve muzikoterapie na osobnosť detských klientov v našom zariadení.

Deťom bol ponúknutý priestor na sebavyjadrenie ich vnútorného sveta, prostredníctvom netradičných hudobných nástrojov. Najviac zaujali gongy, dažďové palice, šamanský bubon a upokojujúci zvuk kalimby, ktoré deti s radosťou využili pri svojej kreatívnej tvorbe. Individuálne stretnutia zaujali aj mamičky detí, ktoré si tiež vyskúšali improvizačné hry.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

nds   kooperativa

Ďakujeme!

Jana Fajčíková

melodia02