1523735675V piatok 13. apríla sa na pôde prešovského krízového centra Dorka uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Spoločnosti Úsmev ako dar, krízovej siete Centier Dorka, ktorému predsedal vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Spoločnosť Úsmev ako dar za výraznej podpory Áno pre život, n.o. a Katolíckeho hnutia žien Slovenska otvorí ďalšie centrum pomoci v novozrekonštruovanom objekte v Ružomberku. Tento útulok a domov na pol ceste povedie don Juraj Malý, saleziánsky kňaz venujúci sa dlhodobo tejto problematike. Rekonštrukcia objektu prebehla vďaka výťažku známeho pôstneho podujatia Podeľme sa. Už v druhej polovici roka centrum prijme prvých 15 klientov. Všetci zúčastnení organizátori tohto diela prosia o modlitby na úhradu prevádzkových nákladov tohto centra.

TK KBS informovala Jana Čopíková

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180414009