mame01Vo štvrtok 26. 04. 2018 sa v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uskutočnilo regionálne kolo 18. ročníka Najmilšieho koncertu pre najtalentovanejšie deti z detských domovov a krízových centier v Banskobystrickom kraji.

Na pódiu sa vystriedalo veľa originálnych spevákov, hercov a nádejných tanečníkov, ktorí mali okrem talentu niečo spoločné. Boli to deti, ktoré nemajú veľa dôvodov pre šťastné detstvo. Napriek tomu využili možnosť prezentovať svoju jedinečnosť. Naše zariadenie úspešne reprezentovala Saška Berkyová a sestry Annamária a Nika Barjakové, ktoré hitom „Unikát“ od Márie Čírovej rozospievali takmer celé publikum.

Tento rok boli ocenené nielen deti s umeleckým talentom, ale aj deti, ktoré sú v očiach svojho okolia niečím výnimočné. Ocenenie dostali aj sestry Robka a Saška Berkyové z nášho zariadenia, ktoré sú pre svoju mamku a svojich mladších súrodencov veľkou oporou.

Mgr. Jana Fajčíková

mame02 mame03