sok1Sokol, Myšiak lesný, Výr skalný, Plamienka driemavá a Spevavec – Krkavec čierny – tieto krásne dravé vtáky k nám zavítali 14. 07. 2014 a potešili naše deti svojim programom. O celkový program sa postarali viacerí mladí ľudia, ktorí sa rozhodli svoj projekt v našom Centre DORKA zrealizovať. Deti sa dozvedeli niečo o sokoliarstve, o jeho histórii a súčasnosti i o sokoliarskej skupine Horus v Košiciach, ktorá sa dravým vtákom už niekoľko rokov intenzívne venuje a trénuje ich.

 Pre deti bolo veľkým zážitkom držať na ľavej ruke dravca, s ktorým si spravili aj spoločnú fotku a neskôr nám predviedli ukážky letu s každým dravcom. Ďalším bodom programu bola práca s kožou, kde nám porozprávali ako zhotoviť sokoliarsku výstroj. Deti si mali možnosť sami vyrobiť kožený náramok, ktorý im ozdobili vypaľovanou technikou. Deti mysleli aj na svoje mamičky, takže si za pomoci majstrov vyrobili niekoľko ďalších náramkov.

Je nesmierne dôležité viesť deti k tomu, aby si vážili prírodu, poznali, aké zvieratká v nej žijú, a preto sme radi, že tieto dravé vtáky mohli naše deti vidieť, chytiť ich, či jemne pohladiť. Zároveň nás teší, že deti boli oboznámené s hodnotami, ktoré sú potrebné v ich budúcom živote. Oceňujeme zanietenosť, srdečný záujem a patričnú oddanosť lásky týchto mladých ľudí voči chráneným dravcom, či práci s kožou, ktorá sa v súčasnosti stáva už ojedinelou. Nám už nič iné nezostáva, len sa týmto mladým ľuďom poďakovať za krásne strávený deň a veriť, že toto stretnutie nebolo posledné.

Mgr. Renáta Dunová

sok4 sok2 sok3